Hàm LEN trong Excel – Cách sử dụng hàm đếm ký tự và ví dụ

Hàm LEN trong Excel là một hàm rất hữu ích và phổ biến, nó giúp tính toán số lượng ký tự trong một ô hoặc một chuỗi văn bản. Trong bài viết này, Tin học Thành Luân sẽ giới thiệu tới các bạn cách sử dụng hàm LEN và các ví dụ cụ thể khi hàm LEN kết hợp với các hàm khác nhau trong Excel.

Hàm LEN trong Excel là gì?

Hàm LEN trong Excel là một hàm được sử dụng để đếm số ký tự trong một ô hoặc 1 chuỗi bất kỳ. “LEN” viết tắt của từ “length” có nghĩa là “độ dài” trong tiếng Anh. Hàm này thường được sử dụng trong công việc và học tập cụ thể là kết hợp các hàm khác để xử lý chuỗi rất quan trọng.

Hàm LEN có cú pháp đơn giản:

=LEN(text), trong đó “text” là chuỗi ký tự mà bạn muốn đếm. Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm LEN để kiểm tra xem một ô có rỗng hay không. Nếu ô trống, hàm sẽ trả về số 0, còn nếu không, hàm trả về số ký tự của chuỗi.

Cách sử dụng hàm LEN và ví dụ

Hàm LEN cũng hữu ích trong việc kiểm tra độ dài của tên, địa chỉ, số điện thoại và nhiều chi tiết khác trong các bảng tính. Nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về một dữ liệu nào đó và thực hiện các phân tích cần thiết.

Ví dụ hàm LEN đơn giản

Giả sử chúng ta cần đêm số ký tự trong cột A, các bạn sẽ điền công thức như sau:

ví dụ hàm LEN trong Excel đơn giản
ví dụ hàm LEN trong Excel đơn giản

Công thức đặt tại ô B3 là: =LEN(A3)

Sau khi điền công thức xong, bạn kéo công thức xuống dưới bằng cách di chuyển trỏ chuột tới góc cuối của ô chứa công thức. Sau khi kéo hết công thức chúng ta được kết quả nằm ở cột kết quả như sau:

kết quả ví dụ hàm LEN trong Excel đơn giản
kết quả ví dụ hàm LEN trong Excel đơn giản

Hàm LEN kết hợp hàm xử lý chuỗi LEFT và hàm FIND

Khi kết hợp hàm LEN, hàm LEFT và hàm FIND, bạn có thể thực hiện cùng một phép tính một cách hiệu quả. Ví dụ, nếu bạn muốn trích xuất một phần nhất định của một chuỗi dữ liệu dựa trên vị trí của một ký tự, hay chỉ đếm số ký tự mà bạn muốn, bạn có thể sử dụng kết hợp ba hàm này.

Ví dụ: Ta có 1 cột Tên hàng như ảnh dưới cần tách lấy tên hàng đằng trước dấu gạch ngang.

ví dụ hàm LEN kết hợp Left và hàm FIND
ví dụ hàm LEN kết hợp Left và hàm FIND

Yêu cầu của đề bài là tách tên hàng nằm bên trái dấu gạch ngang, bình thường chúng ta có thể dùng hàm LEFT để tách chúng ra dễ dàng thế nhưng không đơn giản như vậy. Bạn có thể thấy rằng số ký tự tên hàng ở mỗi dòng là không bằng nhau nên chúng ta không thể dùng mỗi hàm LEFT được. Do vậy, ở đây chúng ta sẽ cần thêm hàm FIND để lấy ra vị trí của dấu gạch ngang làm mốc.

Sau khi biết được vị trí dấu gạch ngang rồi, kết hợp với hàm LEFT chúng ta sẽ lấy ra được tên hàng nằm bên trái dấu gạch ngang. Và hàm LEN lúc này sẽ làm nhiệm vụ đếm số ký tự tên hàng đó. Chúng ta sẽ có công thức hoàn chỉnh như dưới đây:

công thức ví dụ hàm LEN kết hợp Left và hàm FIND
công thức ví dụ hàm LEN kết hợp Left và hàm FIND

Công thức: =LEFT(A3, FIND(“-“, A3, 1) – 2)

Trong đó:

  • A3: Ô tên hàng
  • “-“: Dò tìm dấu gạch ngang trong ô Tên hàng
  • 1: Vị trí bắt đầu dò tìm trong chuỗi
  • -2: Trừ đi 2 ký tự là khoảng trắng và chính dấu gạch ngang để xác định được tới vị trí ký tự cuối của tên hàng

Sau khi điền xong công thức trên ta được kết quả là tên hàng:

kết quả ví dụ hàm LEN kết hợp Left và hàm FIND
kết quả ví dụ hàm LEN kết hợp Left và hàm FIND

Như vậy, chúng ta đã tách được tên hàng và bây giờ là lúc ghép với hàm LEN vào để xem chuỗi đó có bao nhiêu ký tự nhé!

đếm ký tự trong chuỗi
đếm ký tự trong chuỗi

Với việc sử dụng hàm LEN kết hợp hàm xử lý chuỗi LEFT và hàm FIND, bạn có thể thực hiện nhiều phép tính và xử lý dữ liệu chuỗi một cách hiệu quả trong Excel. Bằng cách áp dụng các hàm này vào các tình huống thực tế, bạn có thể trích xuất, tính toán và phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác.

Hàm LEN kết hợp hàm xử lý chuỗi RIGHT và hàm FIND

Hướng dẫn sử dụng hàm LEN kết hợp với hàm RIGHT và FIND:

Hàm RIGHT(n, x) trả về x ký tự cuối cùng của chuỗi n. Đối số x được sử dụng để xác định số lượng ký tự cần trả về. Ví dụ, RIGHT(“Hello”, 3) sẽ trả về chuỗi “llo”.

Hàm FIND(ký_tự, chuỗi, vị_trí_bắt_đầu) được sử dụng để tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của ký tự trong chuỗi. Đối số ký_tự là ký tự cần tìm, chuỗi là chuỗi mà ta cần tìm trong, và vị_trí_bắt_đầu (tùy chọn) xác định vị trí bắt đầu tìm kiếm. Ví dụ, FIND(“o”, “Hello, world!”, 1) sẽ trả về giá trị 5, vì ký tự “o” đầu tiên xuất hiện ở vị trí thứ 5 trong chuỗi.

Ví dụ cụ thể để minh họa việc sử dụng hàm LEN kết hợp với RIGHT và FIND:

ví dụ hàm LEN kết hợp RIGHT và hàm FIND
ví dụ hàm LEN kết hợp RIGHT và hàm FIND

Chúng ta cũng có bảng giống như ví dụ trên, khác yêu cầu cần tách lấy số đo nằm bên phải dấu gạch ngang. Nếu như trong ví dụ trên, chúng ta chỉ cần 2 hàm LEFT và hàm FIND là có thể tách được tên hàng một cách dễ dàng thì ở ví dụ này, các bạn không thể chỉ dùng 2 hàm RIGHT và FIND mà tách được.

Bởi chúng ta sau khi xác định được vị trí dấu gạch ngang rồi thì phải lấy tổng số ký tự trong chuỗi đó trừ đi số ký tự tới dấu gạch ngang mới ra được số ký tự bên phải dấu gạch ngang kia. Mình sẽ chia từng công thức như sau để bạn dễ hiểu hơn:

  • Xác định vị trí dấu gạch ngang: =FIND(“-“, Ô tên hàng, 1)
  • Tính số ký tự bên phải dấu gạch ngang: =LEN(Ô tên hàng) – FIND(“-“, Ô tên hàng, 1) – 1
  • Lấy số đo bên phải dấu gạch ngang: =RIGHT(ô tên hàng, LEN(Ô tên hàng) – FIND(“-“, Ô tên hàng, 1) – 1)

Dựa vào 3 công thức chung vừa viết ở trên, ta áp dụng viết công thức thực tế như sau:

công thức ví dụ hàm LEN kết hợp RIGHT và hàm FIND
công thức ví dụ hàm LEN kết hợp RIGHT và hàm FIND

Công thức: =RIGHT(A3, LEN(A3) – FIND(“-“, A3, 1) – 1)

Và sau khi bạn gõ công thức trên xong, nhấn enter và kéo xuống chúng ta sẽ có kết quả số đo vừa tách được từ cột Tên hàng.

kết quả ví dụ hàm LEN kết hợp RIGHT và hàm FIND
kết quả ví dụ hàm LEN kết hợp RIGHT và hàm FIND

Kết luận

Trên đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm LEN trong Excel. Hàm này rất hữu ích để đếm số lượng ký tự trong một ô hoặc một chuỗi văn bản. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm LEN và áp dụng nó vào công việc hàng ngày của mình. Nếu thấy hữu ích hãy chia sẻ bài viết với mọi người hoặc có thể đọc nhiều bài viết chất lượng khác tại mục Excel cơ bản nhé!

One thought on “Hàm LEN trong Excel – Cách sử dụng hàm đếm ký tự và ví dụ

  1. Pingback: Hàm SUMIF: Cách sử dụng và ứng dụng hiệu quả trong tính toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *