Cách sử dụng hàm sumif trong google sheet đơn giản kèm ví dụ

Hàm Sumif trong google sheet hay trong Excel cơ bản đều có công thức giống nhau và mục đích là để tính tổng với điều kiện cụ thể. Vậy cách sử dụng hàm này có giống với hàm sumif trong Excel hay không? Hãy cùng Tin học Thành Luân đi tìm hiểu và phân tích các ví dụ thực tế trong bài viết này nhé!

Hàm sumif trong google sheet là gì?

hàm sumif trong google sheet
hàm sumif trong google sheet

Giống như hàm sumif trong Excel thì hàm sumif trong google sheet là một hàm cơ bản tính tổng một dải các ô có điều kiện cụ thể. Có 3 tham số tham gia vào việc dò tìm dữ liệu đó là giá trị mang đi dò tìm, vùng dữ liệu, chỉ số dò tìm chính xác hay gần đúng. Có một lưu ý rất quan trọng không chỉ khi bạn dùng hàm sumif mà còn dùng cho các hàm khác trên google sheet đó là việc bạn phải sử dụng dấu chấm phẩy thay vì dấu phẩy.

Đọc thêm:

Hàm Sum trong Excel

Công thức: =SUMIF(dải ô; tiêu chí; [dải_ô_tổng])

Trong đó,

  • Dải ô: Dải ô được kiểm tra theo tiêu chí.
  • Tiêu chí: Mẫu hoặc phép thử để áp dụng cho dải ô.
  • Dải_ô_tổng – [tùy chọn]: Dải ô cần được tính tổng, nếu khác với dải ô.

Cách dùng hàm sumif trên google sheet hoàn toàn giống với cách dùng hàm sumif trong Excel phải không nào, đặc biệt là giao diện khi các bạn sử dụng đều là tiếng việt. Tuy nhiên thì đôi khi nó dịch không sát nghĩa đối với các thành phần của hàm đó.

Ví dụ hàm sumif trên google sheet

Ví dụ 1

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu như sau:

ví dụ hàm sumif trong google sheet
ví dụ hàm sumif trong google sheet

Bạn muốn tính tổng số lượng sản phẩm “Product1” trong bảng dữ liệu này. Để làm điều đó, bạn có thể sử dụng hàm SUMIF như sau:

=SUMIF(A2:A6; “Product1”; B2:B6)

Các bạn khi nhập công thức hãy lưu ý nhập dấu chấm phẩy ngăn cách giữa các thành phần của công thức nhé!

ví dụ 1 hàm sumif trong google sheet
ví dụ 1 hàm sumif trong google sheet

Kết quả trả về sẽ là 20, tức là tổng số lượng của hai sản phẩm “Product1” là 515.

Chú ý: Phạm vi A2:A6 là phạm vi dữ liệu cần áp dụng điều kiện, “Product1” là điều kiện cụ thể và phạm vi B2:B6 là phạm vi dữ liệu mà bạn muốn tính tổng.

Ví dụ 2

Giả sử bạn có một bảng chứa thông tin về các sản phẩm và doanh số bán hàng như sau:

Bạn muốn tính tổng doanh số bán cam nhưng nếu bạn làm công thức thông thường thì sẽ bị lỗi. Vì trong cột A đằng sau tên quả là các số nên nếu công thức để là =SUMIF(A2:A6; “Cam”; B2:B6) sẽ sai hoàn toàn.

Phân tích một chút sẽ thấy tất cả loại quả đều đứng trước sau đó mới tới số nên khi muốn tính tổng 1 loại quả nào đó thì bạn chỉ việc để loại quả đó cộng với dấu sao ”*”.

Dấu “*” ở đây đại diện cho các kí tự đằng sau loại quả kia và cái mà mình quan tâm đó là loại quả, dấu “*” các bạn hãy cứ coi như phần bỏ qua.

=SUMIF(A2:A6; “Cam*”; B2:B6)

Giải thích công thức trên:

ví dụ 2 hàm sumif trong google sheet
ví dụ 2 hàm sumif trong google sheet

A2:A6: Khoảng dữ liệu chứa các giá trị trong cột A (sản phẩm).

“Cam*”: Điều kiện mà các giá trị trong khoảng dữ liệu A2:A6 phải đáp ứng (tức là loại quả “cam”).

B2:B6: Khoảng dữ liệu chứa các giá trị trong cột B (doanh số).

Kết quả sẽ là tổng của các giá trị trong khoảng dữ liệu B2:B6 tương ứng với các giá trị trong khoảng dữ liệu A2:A6 đáp ứng điều kiện là loại quả “Cam”. Kết quả là 5 triệu đồng + 2 triệu đồng = 7 triệu đồng.

Trên đây là cách dùng, lưu ý và 2 ví dụ thực tế để các bạn hiểu hơn về hàm sumif trên google sheet. Bạn có thể đọc nhiều bài viết hơn tại mục Excel cơ bản trên trang web tinhocthanhluan.com nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *