Hàm ABS trong Excel là gì? Cách sử dụng và ví dụ thực tế

Hàm ABS (Absolute) trong Excel được sử dụng để trả về giá trị tuyệt đối của một số. Điều này có nghĩa là hàm sẽ loại bỏ dấu âm (nếu có) và trả về giá trị dương. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng hàm ABS trong Excel và xem qua các ví dụ thực tế.

Hàm ABS là gì?

Hàm ABS là một hàm số trong Excel, được sử dụng để trích xuất giá trị tuyệt đối của một số. Nó giữ nguyên giá trị dương của số đó và loại bỏ dấu âm (nếu có). Hàm này thường được áp dụng trong các công thức tính toán hoặc khi cần xử lý với các giá trị vô hướng.

Đọc thêm:

Cú pháp của hàm ABS như sau:

=ABS(Number)

Trong đó, Number là giá trị đầu vào mà bạn muốn trích xuất giá trị tuyệt đối.

Cách sử dụng hàm ABS trong Excel và ví dụ

Ví dụ hàm ABS đơn giản

Để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của hàm ABS, chúng ta hãy xem qua một ví dụ đơn giản. Giả sử bạn có một danh sách các số, bao gồm số dương và số âm.

ví dụ hàm ABS đơn giản
ví dụ hàm ABS đơn giản

Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng hàm ABS để trích xuất giá trị tuyệt đối của các số trong cột A. Công thức =ABS(A2) sẽ trả về giá trị tuyệt đối của -5, tức là 5. Tương tự, công thức =ABS(A3) trả về giá trị tuyệt đối của 10 (vì nó đã là số dương), là 10. Cuối cùng, công thức =ABS(A4) trả về giá trị tuyệt đối của -2.5, là 2.5.

Hàm ABS kết hợp hàm IF

Hàm ABS thường được kết hợp với các hàm khác để thực hiện các tính toán phức tạp hơn. Một trong những kết hợp phổ biến nhất là sử dụng hàm ABS kết hợp với hàm IF. Hãy xem một ví dụ để hiểu rõ hơn.

Giả sử bạn có một danh sách điểm số của các sinh viên nhưng trong quá trình nhập sẽ nhập nhầm thành các giá trị âm và cần đưa về giá trị dương.

ví dụ hàm ABS kết hợp hàm IF
ví dụ hàm ABS kết hợp hàm IF

Nếu như bình thường, chúng ta chỉ cần dùng hàm ABS là đủ nhưng ở ví dụ này chúng ta sẽ kết hợp hàm IF để so sánh điều kiện so sánh nếu Điểm Toán nhỏ hơn 0 thì sẽ đưa về số dương. Và chúng ta sẽ có công thức hàm ABS kết hợp hàm IF như sau:

công thức hàm abs kết hợp hàm if
công thức hàm abs kết hợp hàm if

Công thức: =IF(C2 < 0, ABS(C2), C2)

Trong đó:

  • C2<0: Kiểm tra xem Điểm toán có phải số âm hay không
  • ABS(C2): Đưa điểm toán đó về số dương nếu Điểm toán bị âm
  • C2: Nếu Điểm toán không âm thì vẫn giữ nguyên

Chúng ta sẽ có kết quả như dưới đây sau khi kéo công thức xuống:

kết quả ví dụ hàm ABS kết hợp hàm IF
kết quả ví dụ hàm ABS kết hợp hàm IF

Hàm ABS kết hợp hàm SUM

Hàm ABS cũng có thể được sử dụng để tính tổng các giá trị tuyệt đối trong một danh sách. Ví dụ sau đây cho thấy cách sử dụng hàm ABS kết hợp với hàm SUM để tính tổng các giá trị tuyệt đối:

ví dụ hàm ABS kết hợp hàm SUM
ví dụ hàm ABS kết hợp hàm SUM

Ở ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm ABS để trích xuất giá trị tuyệt đối của các số trong cột A. Sau đó, chúng ta sử dụng hàm SUM để tính tổng các giá trị tuyệt đối trong mảng. Kết quả cuối cùng sẽ là tổng của các giá trị tuyệt đối, tức là 74. Còn nếu bạn dùng SUM thường sẽ là -18.

Kết luận

Hàm ABS trong Excel là một công cụ hữu ích để trích xuất giá trị tuyệt đối của một con số. Nó có thể được sử dụng để tính toán và xử lý các giá trị vô hướng trong Excel. Bạn có thể kết hợp nó với các hàm khác để thực hiện các tính toán phức tạp hơn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng hàm ABS chỉ hoạt động với các giá trị vô hướng, không phải với các giá trị ma trận hoặc dòng/cột trong bảng tính.

Với bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng hàm ABS trong Excel và xem qua các ví dụ thực tế. Hy vọng rằng nội dung này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm ABS và áp dụng nó vào công việc của mình. Các bạn có thể đọc nhiều bài viết hơn tại mục Excel cơ bản trên trang web tinhocthanhluan.com này nhé!

2 thoughts on “Hàm ABS trong Excel là gì? Cách sử dụng và ví dụ thực tế

  1. Pingback: Cách tính phần trăm (%), công thức, giải thích chi tiết

  2. Pingback: Hàm MOD trong Excel - Cách sử dụng hàm chia lấy dư và ví dụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *