Hàm AND trong Excel – Hàm điều kiện Logic trả về TRUE hoặc FALSE

Hàm điều kiện logic trong Excel là những hàm có chức năng kiểm tra các điều kiện để trả về kết quả Đúng hoặc Sai. Trong đó, có một loại hàm logic đó làm hàm AND trong Excel – một hàm cho phép so sánh nhiều điều kiện khác nhau. Bài viết này, Tin Học Thành Luân sẽ giới thiệu tới các bạn hàm AND và cách sử dụng của nó khi kết hợp với những hàm khác hay cách đặt điều kiện phía bên trong hàm này.

Hàm AND trong Excel là gì?

Hàm AND trong Excel là một hàm logic được sử dụng để kiểm tra xem tất cả các điều kiện trong nó có đúng hay không. Nếu tất cả các điều kiện đều là đúng, thì hàm AND sẽ trả về TRUE. Ngược lại, nếu chỉ cần có một điều kiện sai, hàm AND sẽ trả về FALSE. Hàm AND chứa ít nhất 2 điều kiện logic trở lên nên dùng cho công thức chứa nhiều điều kiện.

Hàm AND có thể kết hợp với rất nhiều hàm khác nhau trong Excel đặc biệt là hàm IF, một hàm quá đỗi quen thuộc với chúng ta.

Cú pháp của hàm AND trong Excel là:

=AND(logical1, [logical2])

Trong đó:

  • logical1: Bắt buộc. Điều kiện thứ nhất mà bạn muốn kiểm tra logic và có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE.
  • logical2: Bắt buộc. Điều kiện thứ nhất mà bạn muốn kiểm tra logic và có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE, tối đa 255 điều kiện.

Cách sử dụng hàm AND và ví dụ

Bảng nhân hàm AND

Bạn sẽ có bảng so sánh điều kiện logic sau:

bảng nhân hàm and
bảng nhân hàm and

Bảng này tượng trưng cho 2 điều kiện có trong hàm AND và kết quả trả về khi điều kiện logic 1 và 2 là TRUE hoặc FALSE.

Ví dụ

ví dụ điểm học sinh hàm and trong excel
ví dụ điểm học sinh hàm and trong excel

Giả sử chúng ta có bảng điểm số của các học sinh như trên, yêu cầu tìm ra học sinh nào là học sinh giỏi với tiêu chí Điểm toán lớn hơn hoặc bằng 5 và Điểm Anh lớn hơn 6.

Để giải được bài tập cơ bản dùng hàm AND này, các bạn cần xác định được các điều kiện trước sau đó mới hoàn thành điền vào trong hàm. Chúng ta đi từng điều kiện ứng với yêu cầu trên như sau:

Điểm toán lớn hơn hoặc bằng 5: Điểm toán >=5

Điểm anh lớn hơn 6: Điểm anh >6

Ghép 2 điều kiện logic trên ta được công thức hàm AND chung như sau: =AND(Điểm toán >=5, Điểm anh >6)

Thay vào công thức thực tế, ta được:

công thức hàm AND ví dụ 1
công thức hàm AND ví dụ 1

Công thức: =AND(D12>=5, E12>6)

Giải thích:

  • D12>=5: Điều kiện 1 so sánh điểm toán lớn hơn hoặc bằng 5
  • E12>6: Điều kiện 2 so sánh điểm anh lớn hơn 6

Và kết quả như sau:

kết quả ví dụ 1 hàm and
kết quả ví dụ 1 hàm and

Hàm AND kết hợp với hàm IF

Hàm AND khi kết hợp với hàm IF thực chất là hàm IF nhiều điều kiện, và các điều kiện cùng đồng thời xảy ra thì sẽ trả về TRUE và ngược lại chỉ cần một điều kiện so sánh sai sẽ trả về kết quả FALSE.

Mình xin nhắc lại cú pháp của hàm IF như sau:

=IF(logical_test, value_if_true, value_if_false)

Trong đó:

  • Logical_test: Điều kiện mà bạn muốn kiểm tra. Nếu điều kiện này đúng (trả về TRUE), thì giá trị được chỉ định trong giá_tr_nếu_đúng sẽ được trả về.
  • Value_if_true: Giá trị mà bạn muốn trả về nếu điều kiện là đúng.
  • Value_if_false: Giá trị mà bạn muốn trả về nếu điều kiện là sai.

Chúng ta sẽ đi tìm hiểu ví dụ ngay dưới đây:

ví dụ hàm and kết hợp hàm IF trong excel
ví dụ hàm and kết hợp hàm IF trong excel

Giả sử chúng ta có bảng sản lượng các thiết bị có ngày tháng sản xuất cụ thể, yêu cầu ghi “Có khuyến mãi” và để trống nếu hàng xuất trong khoảng từ ngày 10 đến 20 của tháng 1.

Đối với dạng bài toán như này, chúng ta vẫn tuân theo quy tắc liệt kê các điều kiện theo đề bài và sau đó mới hoàn thành công thức. Như vậy, chúng ta sẽ tránh được sai sót không đáng có giúp công thức mạch lạc và không bị lỗi.

Đề bài đưa ra hàng xuất từ ngày 10 đến 20 nghĩa là hàng xuất >=10 và <=20, rất may trong cột Ngày SX đều là tháng 1 nên chúng ta không cần phải tách nhiều. Ở đây, chúng ta chỉ cần tách lấy ngày bằng hàm DAY sau đó so sánh với 10 và 20, bạn tham khảo 2 điều kiện logic dưới đây như sau:

Hàng xuất từ ngày 10: DAY(Ngày SX hàng xuất) >= 10

Hàng xuất đến ngày 20: DAY(Ngày SX hàng xuất) <= 20

Và khi ghép 2 điều kiện logic này lại và đưa vào hàm IF ta có công thức hoàn chỉnh như sau:

công thức hàm AND kết hợp hàm IF ví dụ 2
công thức hàm AND kết hợp hàm IF ví dụ 2

Công thức: =IF(AND(DAY(E3) >= 10, DAY(E3) <= 20), “Có khuyến mãi”, “”)

Giải thích công thức:

AND(DAY(E3) >= 10, DAY(E3) <= 20): Điều kiện logic so sánh khoảng ngày

“Có khuyến mãi”: Kết quả trả về nếu các điều kiện trong hàm AND đúng hết

“”: Kết quả trống nếu có 1 điều kiện trả về của hàm AND là sai

Hàm AND trong định dạng có điều kiện – Conditional Formating

Conditional Formatting (định dạng có điều kiện) trong Excel là một tính năng cho phép bạn thay đổi màu sắc, kiểu font, hoặc các đặc tính khác của dữ liệu trong các ô của bảng dựa trên các điều kiện bạn xác định trước. Điều này giúp làm nổi bật hoặc tô đậm dữ liệu quan trọng, giúp người dùng dễ dàng nhận biết và phân loại thông tin.

Và đặc biệt khi định dạng có điều kiện này chỉ chấp nhận kết quả là TRUE hoặc FALSE để nó áp màu, font hoặc định dạng kẻ bảng khác lên vùng đặt điều kiện. Hàm AND chỉ trả về một trong 2 kết quả TRUE hoặc FALSE nên khi kết hợp với Conditional Formating rất phù hợp. Bạn có thể tham khảo mẫu bảng chấm công để biết được cách bôi màu các ngày thứ bảy hoặc chủ nhật rất thú vị.

Chúng ta sẽ có 1 ví dụ như sau:

ví dụ hàm AND và định dạng có điều kiện
ví dụ hàm AND và định dạng có điều kiện

Giả sử chúng ta có bảng sản xuất số lượng các thiết bị như ảnh trên, yêu cầu bôi màu xanh các ngày nằm trong khoảng từ ngày 5 đến ngày 17

Để làm được bài toán này, các bạn tiếp tục lập từng công thức rồi mới ghép vào thành công thức hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ có từng công thức ứng với yêu cầu bài toán như sau:

Khoảng ngày từ ngày 5: DAY(Ngày SX) >= 5

Khoảng ngày đến ngày 17: DAY(Ngày SX) <= 17

Hãy nhớ đưa Ngày SX vào trong hàm DAY để lấy ra ngày chính xác nhé, ghép 2 công thức trên ta sẽ được công thức hoàn chỉnh như sau: =AND(DAY(Ngày SX) >=5, DAY(Ngày SX) <=17)

Đến đây, chúng ta hoàn thành xong được nửa quãng đường rồi, bây giờ ta sẽ copy công thức trên để đưa vào định dạng có điều kiện để bôi màu. Các bạn sẽ làm theo mình các bước như dưới đây:

Bước 1: Bôi đen cột Ngày SX

Bước 2: Bấm chuột vào mũi tên quay xuống tại công cụ Conditional Formating chọn New Rule…

định dạng có điều kiện với hàm and
định dạng có điều kiện với hàm and

Bước 3: Chọn Use a formula to determine which cells to format

Bước 4: Điền vào công thức: =AND(DAY(E3) >= 5, DAY(E3) <= 17) sau đó chọn Format…

điền công thức hàm and vào ô
điền công thức hàm and vào ô

Bước 5: Bấm sang tab Fill và chọn màu xanh tại Background Color sau đó bấm OK

bôi màu trong định dạng có điều kiện hàm and
bôi màu trong định dạng có điều kiện hàm and

Bước 6: Bấm OK và kiểm tra xem các ô đã tô màu như bên dưới đây chưa là hoàn thành.

kết quả ví dụ hàm AND trong định dạng có điều kiện
kết quả ví dụ hàm AND trong định dạng có điều kiện

Hi vọng với chia sẻ lý thuyết cũng như ví dụ mở rộng thực tế trên giúp cho bạn hiểu hơn về cách sử dụng hàm AND trong Excel này. Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy để lại bình luận xuống phía dưới bài viết này hoặc đọc nhiều bài viết hơn tại mục Excel cơ bản nhé!

2 thoughts on “Hàm AND trong Excel – Hàm điều kiện Logic trả về TRUE hoặc FALSE

  1. Pingback: Khai thác sức mạnh hàm If trong Excel | Khả năng kết hợp hàm

  2. Pingback: Hàm IF nhiều điều kiện trong Excel và cách xử lý đơn giản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *