Hàm Concatenate là gì? Kết hợp hàm nối chuỗi với các hàm khác

Hàm concatenate trong excel là một hàm cơ bản, chức năng chính là để nối các chuỗi ký tự lại với nhau, và cũng là một hàm ít được sử dụng nhất. Bài viết này, Tin học Thành Luân sẽ giới thiệu tới các bạn chức năng của hàm nối xâu này và các ví dụ hàm concatenate kết hợp với những hàm khác trong Excel.

Nếu bạn là người hay làm việc với công cụ Excel thì sẽ biết về cách nối các chuỗi ký tự lại với nhau bằng dấu và(&), đây là cách nối chuỗi đơn giản nhất nhưng chỉ nên dùng để nối 2 hoặc 3 chuỗi kí tự. Vấn đề sử dụng quá nhiều dấu và(&) để nối các chuỗi ký tự được Microsoft xử lý bằng cách tạo ra hàm Concatenate rất hữu ích, nó như một người quản lý giúp kết nối nhân viên lại với nhau vậy.

Hàm Concatenate là gì?

hàm concatenate trong excel
hàm concatenate trong excel

Hàm Concatenate là một hàm chỉ có một chức năng nối 2 hoặc nhiều chuỗi ký tự khác nhau thành một chuỗi. Hàm concatenate có thể chứa 255 chuỗi, số ký tự có thể lên đến 8192 ký tự. Tuy chỉ có một chức năng duy nhất nhưng hàm này có thể kết hợp với rất nhiều hàm khác nhằm xử lý các chuỗi ký tự trong các bài toán điều kiện.

Lưu ý quan trọng từ Microsoft: Trong Excel 2016, Excel mobile và Excel dành cho web, hàm Concatenate đã được thay bằng hàm Concat. Nên từ các phiên bản Office cao hơn bạn hãy sử dụng hàm Concat thay vì dùng hàm Concatenate, cách dùng hàm tương tự như cách dùng hàm concatenate.

Cú pháp:

=CONCATENATE(text1, text2, text3,…)

Trong đó:

  • text1: chuỗi kí tự 1 gồm giá trị văn bản, số, hoặc địa chỉ ô tham chiếu
  • text2: chuỗi kí tự 2

Ví dụ: =CONCATENATE(“Tin “,” học “,”Thành “,”Luân”)

Kết quả sẽ là Tin học Thành Luân

Nhìn vào ví dụ, có một vài lưu ý khi bạn sử dụng hàm concatenate như sau:

  • Các chuỗi ký tự nếu viết trực tiếp sẽ đưa vào dấu ngoặc kép
  • Một dấu cách cũng là một ký tự nên bạn chèn thêm dấu cách vào như nào thì kết quả sẽ y như vậy
  • Chuỗi ký tự dạng số hoặc truyền vào tham số địa chỉ ô thì không cần cho vào dấu ngoặc kép

Ví dụ hàm nối xâu, kết hợp với các hàm khác

Hàm nối xâu concatenate có thể kết hợp với nhiều hàm khác trong Excel, chủ yếu nằm trong thành phần điều kiện so sánh như hàm if, hàm vlookup, hlookup, hay các hàm xử lý chuỗi như hàm left, right, mid,… Trong các ví dụ dưới đây mình sẽ lấy mỗi ví dụ một chủ đề để các bạn có thể áp dụng vào các công thức hàm khác.

Ví dụ 1: Hàm Concatenate(Concat) kết hợp với hàm if

ví dụ 1 hàm concatenate kết hợp hàm if
ví dụ 1 hàm concatenate kết hợp hàm if

Yêu cầu đề bài: Điền vào cột “Loại” một trong hai giá trị “Sữa mới” hoặc “Sữa đang bán” thỏa mãn điều kiện kết hợp 2 cột mã sản phẩm và số lô thành “SP001AB01”.

Ở ví dụ này, các bạn làm theo từng bước, đầu tiên nối mã sản phẩm và số lô với nhau bằng hàm concatenate(concat) sau đó đưa vào hàm if. Ta sẽ có công thức dạng như thế này: =IF(CONCATENATE(text1, text2,…), value_if_true, value_if_false)

công thức ví dụ 1 hàm concatenate kết hợp hàm if
công thức ví dụ 1 hàm concatenate kết hợp hàm if

Ở đây, phiên bản Office của mình đang sử dụng là office 2021 nên phải sử dụng hàm Concat mới có thể cho ra kết quả đúng được. Nếu ở bản từ 2016 trở lên bạn dùng hàm Concatenate sẽ ra kết quả bị sai.

Công thức: =IF(CONCAT(B3:C3)=”SP001AB01″,”Sữa mới”,”Sữa đang bán”)

Kết quả trả về sẽ như sau:

kết quả ví dụ 1
kết quả ví dụ 1

Ví dụ 2: Hàm Concatenate kết hợp với hàm Vlookup, Hlookup

ví dụ 2 hàm concatenate kết hợp hàm vlookup
ví dụ 2 hàm concatenate kết hợp hàm vlookup

Ở ví dụ 2 này, yêu cầu điền vào cột “Tên sản phẩm” dựa vào 2 cột “Số hiệu” và “Mã số” và lấy dữ liệu từ bảng sản phẩm. Bạn dễ dàng nhận thấy được mã sản phẩm chính bằng “Số hiệu” và “Mã số” nối với nhau, tuy nhiên tại bảng chính 2 cột này lại bị đảo ngược. Nếu muốn lấy dữ liệu ở bảng sản phẩm, bạn cần có được “Mã sản phẩm” đúng trước, như vậy lúc này hàm Concatenate(Concat) có tác dụng rất lớn.

Bạn sẽ cần đảo ngược vị trí 2 cột này lại để đúng thứ tự theo “Mã sản phẩm” tại bảng sản phẩm. Công thức sẽ như thế này: =CONCATENATE(Số hiệu, Mã số)

Và khi bạn dò tìm dữ liệu trong bảng sản phẩm bằng hàm vlookup thì chỉ việc thay công thức trên vào phần giá trị dò tìm như sau: =VLOOKUP(CONCAT(Số hiệu, mã số),bảng sản phẩm,2)

công thức ví dụ 2 hàm concatenate kết hợp hàm vlookup
công thức ví dụ 2 hàm concatenate kết hợp hàm vlookup

Giải thích công thức: =VLOOKUP(CONCAT(C7,B7),$G$2:$H$5,2)

  • CONCAT(C7,B7): Nối 2 cột “Số hiệu” Và “Mã số”
  • $G$2:$H$5: Vùng cần lấy dữ liệu(bảng sản phẩm) cần cố định công thức để khi kéo công thức không bị di chuyển vùng
  • 2: Số thứ tự cột cần lấy giá trị tính trừ trái qua phải

Và kết quả sẽ là:

kết quả ví dụ 2
kết quả ví dụ 2

Như vậy, mình đã giới thiệu tới các bạn về hàm CONCATENATE hay hàm CONCAT trong Excel cơ bản rồi, bạn hãy nhớ giúp mình nếu không thể sử dụng hàm CONCATENATE hãy chuyển qua sử dụng hàm CONCAT nhé! Nếu có câu hỏi nào hãy để lại bình luận dưới bài viết này, đội ngũ giảng viên bên mình sẽ giải đáp cho bạn.

One thought on “Hàm Concatenate là gì? Kết hợp hàm nối chuỗi với các hàm khác

  1. Pingback: Hàm Vlookup 2 điều kiện trở lên và cách xử lý đơn giản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *