Hàm MOD trong Excel – Cách sử dụng hàm chia lấy dư và ví dụ

Hàm MOD trong Excel là một hàm toán học được sử dụng để tính toán phần dư khi bạn chia một số cho một số khác. Hàm MOD có thể kiểm tra tính chẵn lẻ khi kết hợp cùng với hàm IF hay có thể tính số ngày lẻ. Bài viết này, Tin học Thành Luân sẽ chia sẻ tới các bạn cách sử dụng hàm MOD cùng với các ví dụ thực tế mở rộng.

Đọc thêm:

Hàm MOD trong Excel là gì?

Hàm MOD trong Excel là một hàm trả về kết quả là số dư của phép tính chia 2 số cho nhau. Khi số bị chia chia hết cho số chia thì hàm MOD sẽ trả về kết quả là 0.

Cú pháp của hàm MOD như sau:

=MOD(number, divisor)

Trong đó:

  • number: Đây là số bạn muốn tính phần dư của.
  • divisor: Đây là số bạn muốn chia số `number` để tính phần dư.

Hàm MOD sẽ trả về giá trị là phần dư sau khi số number được chia cho divisor.

Lưu ý:

  • Nếu số chia là 0, hàm MOD sẽ trả về giá trị lỗi #DIV/0! nghĩa là không thể chia cho 0

Cách sử dụng hàm MOD và ví dụ

Ví dụ hàm MOD đơn giản

Giả sử ta cần tính số dư của phép chia trong bảng dưới đây:

ví dụ hàm MOD trong Excel
ví dụ hàm MOD trong Excel

Tại ô C3 ta có công thức: =MOD(A3,B3)

Trong đó:

  • A3: Số bị chia
  • B3: Số chia

Bạn nhấn Enter để xem kết quả:

kết quả hàm MOD trong Excel
kết quả hàm MOD trong Excel

Kết quả tại ô C3 bằng 1 vì 5 chia 4 bằng 1 dư 1, kết quả ô C4 bằng 2 vì mang dấu của số chia, kết quả C4, C5, C6 cũng tương tự.

cách sử dụng hàm MOD trong Excel
cách sử dụng hàm MOD trong Excel

Hàm MOD kết hợp hàm IF kiểm tra tính chẵn lẻ của một số

Có lẽ ở bài toán này rất nhiều sẽ gặp phải trong quá trình làm việc hoặc học tập rồi, hàm MOD làm nhiệm vụ lấy ra phần dư còn hàm IF sẽ so sánh điều kiện để kiểm tra 1 số có là số chẵn hay là số lẻ.

Thuật toán ở đây, nếu là số chẵn sẽ chia hết cho 2 tức là số dư sẽ bằng 0 và ngược lại. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng hàm MOD để tính số dư trước sau đó sẽ dùng hàm IF kiểm tra xem số dư đó có bằng 0 hay không. Chúng ta sẽ có công thức như sau:

kiểm tra tính chẵn lẻ của 1 số bằng hàm MOD trong Excel
kiểm tra tính chẵn lẻ của 1 số bằng hàm MOD trong Excel

Công thức: =IF(MOD(A3, 2) = 0, “Số chẵn”, “Số lẻ”)

Trong đó:

  • MOD(A3,2)=0: Kiểm tra xem số dư có bằng 0 hay không
  • “Số chẵn”: Nếu số dư bằng 0 thì số đó là số chẵn
  • “Số lẻ”: Ngược lại số đó là số lẻ

Bạn có thể nhìn ngay ra được số 5 là số lẻ, khi 5 chia 2 sẽ bằng 2 dư 1. Vậy số dư bằng 1 sẽ không thể bằng 0, kết quả số 5 là số lẻ. Kết quả của công thức khi kéo xuống của bảng trên như sau:

kiểm tra tính chẵn lẻ của 1 số bằng hàm MOD trong Excel 1
kiểm tra tính chẵn lẻ của 1 số bằng hàm MOD trong Excel 1

Xác định số ngày lẻ

Số ngày lẻ là số ngày trong một khoảng thời gian mà không đủ 7 ngày. Đây chính là phần dư của phép tính.

Được tính theo công thức (Thời gian Check out – Thời gian Check in) : 7. Khi đó, tại D2 được tính =MOD(B2-A2,7).

cách tính ngày lẻ bằng hàm MOD
cách tính ngày lẻ bằng hàm MOD

Các bạn Enter và kéo xuống cùng xem kết quả của công thức:

cách tính ngày lẻ bằng hàm MOD 1
cách tính ngày lẻ bằng hàm MOD 1

Như vậy, trên đây, mình đã hướng dẫn các bạn xong về cách sử dụng hàm MOD trong Excel, hi vọng các bạn đã có thể ứng dụng được hàm MOD trong bài toán rồi. Bạn có thể tham khảo nhiều kiến thức hơn tại mục Excel cơ bản hoặc để lại bình luận phía dưới bài viết này nếu gặp khó khăn trong việc vận dụng hàm.

One thought on “Hàm MOD trong Excel – Cách sử dụng hàm chia lấy dư và ví dụ

  1. Pingback: Hàm ABS trong Excel là gì? Cách sử dụng và ví dụ thực tế - Tin Học Thành Luân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *