combo khuyến mãi khi mua 2 khóa học word excel

Hướng dẫn thanh toán khóa học tại Tin Học Thành Luân

Các bạn có thể chuyển khoản thanh toán khóa học theo các số tài khoản phía dưới đây với cú pháp: <gmail> + <tên>

* Lưu ý:

+ Ngay cả khi không có tài khoản ngân hàng, quý khách vẫn có thể chuyển tiền.

+ Trên ủy nhiệm chi, tại mục Nội dung chuyển tiền, quý khách hãy chèn thêm cú pháp:

[Đơn hàng “XXYY”] Trong đó: XXYY là Mã đơn hàng

Ví dụ: [Đơn hàng 2454689]