Lưu trữ thẻ: hàm điều kiện

Hàm COUNTIF là gì? Cách sử dụng hàm ĐẾM có điều kiện

Trong excel, khi nhắc tới hàm điều kiện so sánh người ta hay nhắc tới [...]

Hàm AND trong Excel – Hàm điều kiện Logic trả về TRUE hoặc FALSE

Hàm điều kiện logic trong Excel là những hàm có chức năng kiểm tra các [...]

Hàm IFERROR trong Excel là hàm gì? Cách sử dụng và ví dụ thực tế

Hàm IFERROR là một hàm bắt lỗi trong Microsoft Excel, giúp người dùng xử lý [...]

Hàm IF nhiều điều kiện trong Excel và cách xử lý đơn giản

Hàm IF nhiều điều kiện trong Excel là một công cụ mạnh mẽ cho phép [...]

Hàm IF lồng nhiều điều kiện trong Excel kèm ví dụ chi tiết

Hàm IF trong Excel đã trở thành một công cụ vô cùng quan trọng và [...]

6 Các bình luận

Khai thác sức mạnh hàm If trong Excel | Khả năng kết hợp hàm

Hàm IF trong Excel là một trong những hàm cơ bản mạnh mẽ nhất để [...]